Reprezentacja prawna

Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych oraz przed organami i instytucjami