Analiza

Precyzyjna analiza oraz określenie potrzeb i oczekiwań to klucz do przygotowania projektu.

"Mądry generał w swoich rozważaniach musi uwzględnić czynniki sprzyjające i niesprzyjające. Biorąc pod uwagę dominujące czynniki, układa realny plan[...]" (Sun Tzu, Sztuka Wojny). Temu służy właśnie szczegółowa analiza każdej sprawy i poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Tylko wtedy powstanie strategia, pozwalająca osiągnąć sukces.