Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW

Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002”. Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

Przyjęty zbiór Dobrych Praktyk 2016 jest wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego. Do prac w Komitecie zostały zaproszone następujące instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polski Instytut Dyrektorów. W pracach Komitetu brali udział również: Paweł Gładysz, Leszek Koziorowski, Andrzej S. Nartowski, Andrzej Sołdek, Krzysztof Szułdrzyński. Pracami komitetu kierowała Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW przy wsparciu Janusza Sochańskiego z Działu Emitentów GPW.

Projekt dokumentu został poddany publicznym konsultacjom, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele emitentów i inwestorów giełdowych.

Pełna treść dokumentu tutaj:

https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Podrecznik_DPSN_2016_9_03_16.pdf

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments (5834)

Load Previous Comments